Poster electric Factory in Bac Ninh VSIP No 4 Industry Zone

Name Poster electric Factory in Bac Ninh VSIP No 4 Industry Zone
Contract amount 50.000.000.000
Start 2010
Finishing 2010
Signed with Penta -Ocean Contruction Co.,Ltd
Location Bac Ninh

Khái quát chung dự án

Nhà máy Foster Electric Bắc Ninh là nhà máy thứ 4 sau 3 dự án được triển khai tại VSIP I, VSIP II ( Bình Dương) và thành phố Đà Nẵng. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 3,4 ha  với tổng số vốn 12 triệu USD sẽ là cầu nối quan trọng giữa các nhà máy của Foster tại Việt Nam, Trung Quốc và các nước trong khu vực.

 Theo kế hoạch, dự án đi vào hoạt động (khoảng tháng 1-2011) với công suất 5 triệu sản phẩm thiết bị âm thanh (loa, tai nghe), góp phần giải quyết việc làm cho 6.500 lao động, đóng góp đáng kể vào kết quả phát triển kinh tế- xã hội của Bắc Ninh và vùng lân cận.