Recruitment

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG   Để bổ sung lao động cho các đơn vị trực thuộc, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2009 và các năm tiếp theo.  Công ty CP xây dựng 204 cần tuyển dụng các vị trí sau:   * Vị trí, số lượng tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng dân dụng...